We have scheduled maintenance on our sites on the 21st of May from 4PM to 8PM CET. During this maintenance window, some functions on this site may become temporarily unavailable

Keystone logo
ESUCOMEX Professional Institute (Instituto Profesional ESUCOMEX)

ESUCOMEX Professional Institute (Instituto Profesional ESUCOMEX)

ESUCOMEX Professional Institute (Instituto Profesional ESUCOMEX)

Introduktion

Ursprunget till ESUCOMEX Professional Institute går tillbaka till 1978 med skapandet av Academia Centro de Estudios Superiores ESUCOMEX Limitada. Senare, 1989, fick han officiellt erkännande från utbildningsministeriet och undervisade inledningsvis fyra grader: Exekveringsteknik i internationell handel, revisor, design och reklam med ett omnämnande i reklamkreativitet.

1990, med utfärdandet av den konstitutionella organiska lagen om utbildning, gick Esucomex in i ackrediteringssystemet inför Högre utbildningsrådet och fick därefter institutionell autonomi den 10 januari 2002. Från och med 2011 har institutionen ackrediterats i fyra perioder i rad. Den senaste ackrediteringsprocessen gjorde att institutionen kunde ackrediteras i fem år. Giltighetstiden för certifieringen kommer att gälla från 2018-12-21 till 2012-12-21.

Platser

  • Santiago

    Avenida Ejército Libertador,119, , Santiago

    Frågor