Keystone logo
Frankfurt School of Finance & Management - Sustainable World Academy

Frankfurt School of Finance & Management - Sustainable World Academy

Frankfurt School of Finance & Management - Sustainable World Academy

Introduktion

Frankfurt School of Finance & Management - Sustainable World Academy är en ledande privat handelshögskola med säte i Frankfurt am Main, Tyskland. Vi har 86 regionala utbildningscentra i hela Tyskland och olika joint ventures och program utomlands.

Vi erbjuder högskolekurser och fortbildningsalternativ i sju olika programavdelningar. Vi har fyra specialiserade forskningscentra och driver många internationella konsultprojekt.

All utbildning, forskning och konsultverksamhet är inriktad på ekonomi och förvaltning. Med ekonomi menar vi tvärfunktionell finansiell verksamhet på alla företag som sysslar med ekonomisk förvaltning. Och med ledning menar vi klassiskt företagsledarskap, där chefer distribuerar anställda och resurser på ett sådant sätt att företagets mål uppnås så kostnadseffektivt som möjligt.

Frankfurt School of Finance & Management - Sustainable World Academy har sitt ursprung i finanssektorn, men i dag åtnjuter våra tjänster ökad uppskattning även inom andra branscher. I framtiden kommer vi att fortsätta att utöka vårt nationella och internationella nätverk med näringslivet.

Efter ett framgångsrikt avslutat ett av våra fortbildningsprogram kommer dina nyförvärvade färdigheter att verifieras med ett certifikat från en ackrediterad handelshögskola. Oavsett om det är öppna seminarier eller som intern kvalifikation för din avdelning. Alla certifikatkurser, seminarier, workshops och chefskurser på Frankfurtskolan har utformats av erfarna yrkesverksamma.

Vårt utbud av vidareutbildningar är alltid anpassat till den aktuella utvecklingen, så innehållet är alltid uppdaterat. Vi utvecklar undersökningsbestämmelser, utvärderingskriterier, undersökningsfrågor speciellt för dig och garanterar kvalitetssäkring av hela certifieringsprocessen.

Vårt uppdrag

Vi främjar och sprider hållbara internationella affärsmetoder inom ekonomi och förvaltning genom utbildning, forskning, utbildning och rådgivningstjänster. I alla branscher blir våra studenter ansvariga experter och chefer genom tillämpning av vetenskaplig kunskap och praktisk erfarenhet.

Vår vision

Vi strävar efter att vara en av de fem bästa handelshögskolorna i Europa och det främsta valet för utbildning inom finans. Våra akademiker kommer att agera ansvarsfullt och kommer att bli erkända för sina förstklassiga analytiska färdigheter samt spetsiga praktiska och konceptuella kunskaper. Både våra forsknings- och rådgivningstjänster kommer att förbättra näringslivet och samhället och bidra till att främja vetenskaplig kunskap.

Våra värderingar

Entrepreneurial

Vi arbetar självständigt, innovativt och ansvarsfullt.

Kooperativ

Vi agerar utifrån förtroende, tillförlitlighet och rättvisa.

Integritet

Vi visar ömsesidig respekt för varandra i vårt arbete och strävar troget och ärligt efter våra gemensamma mål.

Passion for Excellence

Vi motiveras av en ständig strävan efter excellens inom alla affärsområden.

Ackrediteringar

EFMD Equis-ackrediteradAMBA-ackrediteradAACSB-ackrediterad

Platser

  • Frankfurt

    Adickesallee,32-34, 60322, Frankfurt

    Frågor