We have scheduled maintenance on our sites on the 21st of May from 4PM to 8PM CET. During this maintenance window, some functions on this site may become temporarily unavailable

Keystone logo
Martec - Maritime And Polytechnic College

Martec - Maritime And Polytechnic College

Martec - Maritime And Polytechnic College

Introduktion

Utbildningen för att bli en vanlig sjöman består av resan ombord på Training Ship DANMARK och hantverksverkstadsträning i land vid Maritime And Polytechnic College - MARTEC i Frederikshavn, Danmark.

En vanlig sjöman måste utföra alla typer av arbete på ett fartyg, på däck såväl som i motoravdelningen, och en sjöman måste vara mångfacetterad, och ju bättre han är på jobbet som en ansvarsfull medlem i ett team, ju bättre han kommer att anpassa sig till de föränderliga och utmanande uppgifterna till sjöss.

Varje år tar Traning Ship DANMARK emot 80 studenter. Dessutom erbjuder vi beredskapsplatser om studenter hoppar av innan resan börjar. Vi genomför antagningsintervjuer kontinuerligt efter att ha fått ditt ansökningsformulär.

Utbildningen växlar mellan praktiskt arbete på fartyget, klasser i tekniska ämnen, arbetssäkerhet och - miljö, brandbekämpning, navigering och vägregler, praktisk sjömanskap, marin teknik, sjösäkerhet, första hjälpen, underhåll etc.

Efter avslutad utbildning och 12 månaders sjötjänst är vägen rensad för att gälla en navigationsskola eller 20 veckor avslutad kursen vid Maritime And Polytechnic College som ger ett certifikat som en skicklig sjöman.

Platser

  • Frederikshavn

    Haanbaekvej 54 9900 Frederikshavn Denmark, 9900, Frederikshavn

    Frågor