Universitet i

Detaljerad information om olika studieorter

Klicka på länkarna nedan för att läsa om studier i olika länder. Vi kommer att ge dig allmänna fakta om länder och berätta om de lokala systemen för högre utbildning, kursavgifter, uppbyggnaden av ett läsår, studiemöjligheter för internationella studenter och mycket mer. Du hittar också några användbara tips och praktisk information om sjukförsäkring, studentvisum och levnadsomkostnader.

Studiemöjligheter runt om i världen

Studier på masternivå, MBA:er eller kortare kurser blir allt mer populära i vår moderna ekonomi som karakteriseras av specialisering och globalisering. Faktisk växer antalet examina på avancerad nivå (master, PhD, diplom och certifikat) i en del länder nu mer än grundläggande examina och kandidatexamina. Masterexamina, PhD:er och kurser finns nu tillgängliga inom i stort sett alla möjliga akademiska ämnesområden och med tusentals universitet att välja mellan runt om i världen kan alla som vill studera vidare hitta en skola och ett program som passar just dem.

Det finns många olika typer av högskolor, universitet och andra lärosäten runt om i världen. Även om detaljerna kan variera från land till land hamnar de flesta i en av följande kategorier: Allmänna universitet som fokuserar både på forskning och utbildning och som erbjuder en mängd olika ämnen; Handelshögskolor som fokuserar på MBA och andra affärsinriktade utbildningar; Tekniska skolor som fokuserar på ämnen som har med naturvetenskap, matematik och teknik att göra; Konsthögskolor som fokuserar på konstrelaterade ämnen så som skulptur, teckning, teater och dans; Lärarhögskolor som fokuserar på examina för lärare på olika nivåer. Studenter som går masterprogram på forskningsorienterade universitet kan vanligtvis vänta sig att skriva ett forskningsarbete i tillägg till sina övriga studier. Masterprogram på andra lärosäten kan också kräva någon form av projekt, men brukar oftast fokusera mer på kurser och praktisk erfarenhet. Nästan alla PhD-program kräver självständig forskning och en avhandling.

Potentiella studenter kan också vara intresserade av att överväga studier utomlands, särskilt om de vill studera väldigt specialiserade ämnen så som internationella affärer eller Mellanösternstudier. Studenter studerar i allt högre grad tvärs över nationella gränser när det gäller högre utbildning på universitet eller högskolor. Enligt UNESCO:s institut för statistik (UIS) närmar sig antalet studenter som studerar utomlands 4 miljoner per år, vilket är nästan det dubbla jämfört med 2000, då 2 miljoner studerade utomlands. Studenter från Östasien och Stillahavsområdet utgör 28 procent av denna studentgrupp, medan studenter från Nordamerika och Europa står för cirka 15 procent. De länder som skickar flest studenter utomlands är Kina, Indien och Sydkorea. Cirka 6 procent av studenterna från Centralasien och cirka 5 procent av studenterna från Afrika söder om Sahara studerar utomlands, vilket gör studenter från dessa områden de mest mobila i världen. De nuvarande främsta destinationerna för internationella studenter är USA, Storbritannien, Australien, Frankrike, Tyskland och Japan.

Många studenter går också nätbaserade studieprogram eller studieprogram på distans som undervisas i andra länder än de de bor i. Dessa studenter ingår inte i UIS siffror, så det totala antalet internationella studenter är något högre, sannolikt mer än 4 miljoner.

Studenter kan ha intresse av att överväga studier utomlands av en mängd olika skäl, bland annat för att kunna välja bland världens bästa program inom ett visst akademiskt ämnesområde. Dessutom är vissa akademiska ämnen endast tillgängliga i några få länder, eller så är de bästa programmen tillgängliga i specifika regioner. Till exempel hittar den som är intresserad av buddhistiska studier de bästa programmen i Thailand. Att studera i en annan kultur. Studenter som tar en masterexamen, en PhD eller fristående kurser i regionala studier bör överväga ett program som undervisas i den aktuella regionen för att få en fullständig kulturell upplevelse. Dessutom får studenter som planerar en karriärer inom internationella affärer ovärderlig erfarenhet från att leva i en annan kultur. Ökade språkkunskaper är ett plus om programmet undervisas på ett annat språk än elevens modersmål. Dessutom, även om många internationella master- och forskarutbildningar nu undervisas på engelska även i icke-engelskspråkiga länder, kan studenter ha möjlighet att öka sina språkkunskaper genom extra studier eller assimilering med den lokala befolkningen. Studenter som överväger att ta en påbyggnadsexamen kan vara intresserade av att tänka på följande faktorer när beslut om att studera vid ett universitet i sitt hemland eller utomlands fattas: kostnaden för programmet, inklusive uppehälle. Vissa länder erbjuder billig eller till och med gratis undervisning, men höga levnadskostnader kan nollställa effekten dessa besparingar har. Många länder och enskilda universitet erbjuder dock stipendier och andra typer av finansiella stöd, och några av dessa är riktade till internationella studenter. Det varierar också kraftigt från land till land när det gäller hur mycket internationella studenter får lov att arbeta, och vissa länder tillåter inte internationella studenter att arbeta över huvud taget. Sjukförsäkringskostnader varierar också kraftigt från ett land till ett annat. Kvaliteten på den utbildning man erhåller, i förhållande till kostnader och andra faktorer relaterade till att studera utomlands, som kulturell nedsänkning och språkkunskaper, måste övervägas. Även om alla ackrediterade masterprogram har hög kvalitet på utbildningen varierar undervisningsmetoderna kraftigt mellan olika skolor, program och kulturer. Dessutom kan vissa studenter tycker att de lär sig mindre när de studerar på ett främmande språk. Språkkunskaper som krävs. Studenter inte är flytande i undervisningsspråket för en viss utbildning kan behöva spendera ytterligare ett år eller mer på att förbättra sina språkkunskaper. Ibland kan studenterna tillskansa sig denna kunskap genom studier i sitt hemland, men i andra fall kan de behöva spendera extra tid utomlands. Olika sorters studier som erbjuds, så som deltid eller heltid, nätbaserade utbildningar och distansutbildningar. De flesta länder kräver att internationella studenter som bor i landet på ett studentvisum studerar på heltid. Studenter som redan bor i ett annat land och som har arbetstillstånd kan dock ha möjlighet att studera på deltid. Dessutom erbjuder nätbaserade utbildningar och distansprogram stor flexibilitet. Påverkan på familjemedlemmar för studenter med familjer. Familjemedlemmar kan också behöva språkkunskaper, och vissa länder tillåter inte makarna att arbeta även om studenten själv får lov. Ta dig tid nu för att undersöka universitet i hela världen. Om du redan vet vad du söker efter kan du klicka dig fram till det aktuella landet eller specifika programmet direkt. Eller ta lite tid att se igenom webbplatsen och läsa om spännande program som finns tillgängliga i hela världen.

Läs mer Läs mindre