Paris Academy of Art

Inledning

Läs den officiella beskrivningen

106196_rsz_106139_img_6151.jpg

Presentation - Ett åtagande

Paris Academy of Art är ett konstinstitut som är dedikerat till realistiska målningar och rittekniker på hög nivå.

Akademin är öppen för alla som, oavsett ålder, nationalitet eller bakgrund, vill förvärva de färdigheter som krävs för att bli fullbordad på realistiska målningar eller ritningar.

Genom att anmäla sig till Paris Academy of Art följer du i dessa strålande fotspår och fortsätter en rigorös, krävande, excellensbaserad konstnärlig tradition. Precis som i andra konstnärliga discipliner kräver ritning och målning exakt och noggrann träning, styrd av de bästa konstmästarna. Paris Academy of Art erbjuder en fokuserad, excellensorienterad miljö som gynnar den träningen.

Det betonar också professor-studentrelationen, vilket hjälper studenten att göra framsteg under de bästa förutsättningarna. Klassstorlekarna vid Paris Academy of Art i Paris Academy of Art är små och varje elev är individuellt övervakad.

Vid slutet av sin tid på Paris Academy of Art kommer studenterna att ha de nödvändiga färdigheterna att arbeta på områden som varierar som bio, animering, videospel och illustration. De kan också välja att arbeta som frilansartister. Vad deras val kan vara, kommer Paris Academy of Art att ge dem de verktyg de behöver för att nå sitt mål.

Historia - En renässans

Under det nittonde århundradet var Parisiska Konsthögskolan ett måste för lärlingskonstnärer. De lärde sig bara att dra dit, men så skulle eleverna också skriva in privata akademier där de skulle träna ritning från levande modeller och slutföra sin träning i målning och skulptur.

Början av det tjugonde århundradet markerade uppkomsten av modern konst och avslaget på de strikta reglerna som lärs ut i akademierna. Inför denna nya situation minskade akademierna. Lyckligtvis hade många elever som tränat i dessa akademier kommit från utlandet, särskilt från USA. Några av dem kunde etablera studior i sina hemländer och därmed fortsätta akademiteknik.

Under 1980-talet återvände vissa angelsaxiska artister till Europa och grundade skolor, vilket ledde till undervisning av akademisk baserad realistritning och målning tillbaka till Europa.

Men ingen av skolorna var i Paris! Paris Academy of Art vill därför föra en stor akademi tillbaka till Paris och fortsätta den undervisning som utgör en hörnsten i vårt konstnärliga arv.

106197_rsz_106141_img_4903.jpg

Metod - Excellence

Vår metod är både gradvis och intensiv och följer den som användes i 1800-talets parisiska studior.

Det driver studenterna att överträffa sig, så att de kan förvärva det förtroende de behöver för att ha en karriär som en högkvalitativ konstnär.

Den grundas av fyra fundament:

  • undervisningen i grunden för målning och ritning genom att förlita sig på mästarna i den italienska renässansen;
  • Individuell övervakning: Varje elev drar nytta av personlig tillsyn, genom att observera och analysera andras arbete är viktigt.
  • kontrollerad progression: varje steg i inlärningsprocessen, definierad före tid med instruktörer, måste förvärvas innan man går vidare till nästa steg;
  • kör och en önskan att arbeta: studier är heltid (mer än sex timmar per dag fem dagar i veckan), så att eleverna kan utveckla självdisciplinen som kommer att vara avgörande för deras framtida yrkesliv.

Platser

Bois-Colombes

Address
Rue Raspail,78
92270 Bois-Colombes, Île-de-France, Frankrike