Geneva Institute of Geopolitical Studies

Inledning

Läs den officiella beskrivningen

Varför studera Geopolitik?

Resurs Wars, Identitet Konflikter, Desinformation, geostrategiska Rivalries, Global Power Shift och ökande antal icke-statliga aktörer, bland annat gör det svårt att analysera samtida internationella relationer. För att hantera detta problem, kan den geopolitiska strategin vara ett användbart verktyg, eftersom det tar hänsyn till de strategiska, historiska, geografiska, kulturella och ekonomiska områdena i dechiffrera komplexiteten i nuvarande och potentiella framtida konflikter.

Om GIGS

Genève Institutet för geopolitiska studier (SPELNINGAR) organiserar Certificate Program i geopolitik och Geoeconomics. Dessa utbildningar äger rum i Genève. Institutet bedriver forskning, erbjuder expertis och publicerar studier inom geopolitik. SPELNINGAR organiserar konferenser och symposier på olika geopolitiska och geoekonomiska frågor. SPELNINGAR är en ideell organisation och registreras med Genèvehandelsregistret. SPELNINGAR är helt oberoende av politiska, ideologiska och ekonomiska organisationer.

Platser

genever

Address
Case Postale 2587
1211 genever, genever, Schweiz